T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
YOZGAT / MERKEZ - Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Duyurular

Kas

Hayat Boyu Kurumları Yönetmeliğinin (26) sayılı maddesine göre usta öğretici başvuruları 3 - 14 Eylül 2018 tarihinde alınmış olup, ekte belirtilen branşlarda tekrar eğitici ihtiyacı olmuştur. Yönetmeliğin 26 (9c) maddesine göre aşağıdaki branşlarda eğitici görevlendirmesi yapılacaktır.

BAŞVURU ALINACAK ALANLAR

1 – Muhasebe ve Finansman

 

2 – Grafik Tasarım

3 – İşaret Dili

4 – Müzik

5 – İş Güvenliği

6 – Makine Teknolojisi

7 – Bahçecilik

8 – Arıcılık

9 – Kuyumculuk Teknololojisi

10- Müzik Aletleri Yapımı

11- Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

12- Pazarlama ve Perakende

 

İLAN EDİLEN BRANŞLARDA TÜM BAŞVURULAR KABUL EDİLECEKTİR.

Eyl

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ücretli / Usta Öğretici Değerlendirme Sonuçları Taslak Liste Yayınlanmıştır. İtiraz süreci bittikten sonra ASIL LİSTE sıralı şekilde ilan edilecektir...

Eyl

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği” Madde 26’ da belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak eğitici görevlendirmesi yapılacaktır.

 

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

 

Görev almak isteyenlerin Yozgat Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne istenilen belgelerle 05 Ekim 2018 tarihine kadar şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Posta, e-mail, internet, fax vb. yollarla ve eksik evrak ile başvuru işlemi kabul edilmeyecektir.Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler telli dosya (mavi) içinde teslim edilecektir.

 

 

 İstenilen Belgeler

Ø   RESMİ GÖREVİ BULUNAN USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMU (http://yozgathem.meb.k12.tr adresinden Dokümanlar kısmından)

 

Eyl

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için; 

  

Ek Sınav Tarihleri : 06 - 07 Ekim 2018 

  

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 11-18 Eylül 2018 

  

Ek Sınav Ders Seçimi : 13 – 18 Eylül 2018 

  

Katılım Bedeli : 30 ₺ 

  

Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otamatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını ek sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir. 

 

  

Eyl

Açık Öğretim Ortaokulu 2018/1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 03 -21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır.

Eyl

Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacaktır. İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamamış olup, Kayıt Yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

Ağu

Şbt

"Okumayan kalmasın" diyoruz. ve sizlerin desteğini bekliyoruz.

Ock

Ekm

Ekm

Ağu

Ağu

May

18 Mayıs 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam edecektir.

May

8- 18 Mayıs 2017 tarihleri arası açık öğretim lisesi 3. Dönem kayıt yenileme iş ve işlemleri yapılacaktır. Aktif ve donuk öğrencilerimizin ilgili bankalara 30 TL yatırmaları yeterli olacaktır. Silik öğrenciler ise para yatırdıktan sonra Halk Eğitime uğramalıdır.